خدا

مرا کسی نساخت خدا ساخت

نه آنچه را که کسی می خواست  ، که من کسی نداشتم

کس خدا بود کس بی کسان

او بود که مرا ساخت  آنچنان که خودش می خواست

نه از من پرسید و نه آن من دیگرم

من یک گل بی صاحب بودم

من را از روح خویش دمید و تنها گذاشت

و زیر آفتاب و روی خاک رهایم کرد

و مرا به خودم وا گذاشت

/ 1 نظر / 26 بازدید
زالزالک

[گریه]