بنده ی تنهائيم تا زنده ام

گوشه ای دور از همه جوينده ام

ميکشد جان را هوای روی يار

از چه با غير آورم سر روزگار

بنده تنهائيم تا زنده ام

/ 1 نظر / 25 بازدید
ایناز دوستم با غم ها وبه شادی عدت نکردم

دوستم با غم هاوبا شادی ها عادت ندارم این شعارم است .من را خدا افرید نمدانم چرا .چون مرا ازار دمید بد کرد داد باز غم ها. بهترین دوستم غمی شد که یارش گریه هست ومنو غم وگریه ها سه دوست تا عمر تنها